Tolliõigus Prindi Saada link

 

Kui soovite, et ametnikud Teile "kotti pähe ei tõmbaks", on mõistlik leida omale asjatundlik abiline juristi näol. Meie kogemus ütleb, et kõike ei maksa uskuda, mida ametnikud räägivad ja nõuavad. Alati on mõistlik lasta juristil kontrollida, kas ametnike nõudmised vastavad seadustele ja Riigikohtu praktikale.

 

Seetõttu nõustame tollieeskirjadega seonduvates küsimustes, sh:

  • tolliagentide, tolliterminalide, tolliladude, aktsiisiladude jt operaatorite esindamine Maksu- ja Tolliametiga suhtlemisel
  • alkoholiseaduse, tubakaseaduse vedelkütuse seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusega seonduvate küsimuste lahendamine
  • eritingimustega seotud kaupade (relvad, ravimid, loomad jne) sisse- ja väljaveo probleemide lahendamine
  • reisimisel tekkinud õigusprobleemide lahendamine
  • maksuotsuste analüüs, vaiete ja kaebuste koostamine.